LogoLingua

Tildonksesteenweg 29/5 Herent

annelieze.mertens@logolingua.be

0478 92 49 33

Een hart voor logopedie & een hart voor u

Annelieze Mertens
Master Logopedie & Audiologie

Coördinator

Sofie Swaen

Bachelor Logopedie

Fenne Vander Rasieren

Master Logopedie & Audiologie

Hanne Segers

Master Logopedie & Audiologie en Master Klinische Psychologie

Nele Vervloet

Bachelor Logopedie

Luna Geens

Bachelor Logopedie

Julie Reenaers

Master Logopedie & Audiologie

Behandelingen

Pre-verbale logopedie

Eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen (0-2 jaar)

Foutieve mondgewoonten

Een foutieve tongligging, tongpersen, open mondgedrag en duimzuigen noemen we oro-myofunctionele problemen

Articulatie-problemen

We spreken van een articulatieprobleem of van articulatiefouten wanneer iemand niet in staat is om bepaalde klanken correct uit te spreken. Logopedisten spreken van fonetische problemen

Problemen in de taal- ontwikkeling, Dysfasie - Kinderafasie

We zien vaak jonge kinderen met taalontwikkelingsproblemen. Ze worden doorverwezen door hun kinderarts, neus-keel-oorarts, kleuterjuf of -meester of op aanvoelen van de ouders zelf. Een goede taalontwikkeling is een belangrijk …

Schisis

Kinderen met schisis worden vaak al jong aangemeld en om verschillende redenen: problemen met eten en drinken, verstoorde articulatie en vertraagde taalontwikkeling. In hun jonge leven hebben ze vaak al een aantal operaties te ondergaan en als logopedist begeleiden wij hen en hun ouders bij de ontwikkeling van al deze domeinen. 

Leerproblemen, dyslexie - dysorthografie - dyscalculie

Kinderen met leerproblemen hebben het moeilijk op school. Het lezen, schrijven of rekenen verloopt niet zo vlot als bij de andere kinderen uit de klas. Deze kinderen zijn meestal veel langer bezig met hun huiswerk en lessen en halen niet de resultaten die hun inspanningen belonen.

Stemproblemen

Door stemmisbruik (roepen, overbelasting,…) of een foutieve stemtechniek kunnen organische letsels aan de stembanden ontstaan. De stem kan ruw, schor of hees klinken. Soms kan de stem volledig wegvallen (afonie).

Neurogene stoornissen: afasie - dysarthrie - apraxie

Afasie is een verworven taalstoornis die kan voorkomen na een hersenletsel (bijvoorbeeld t.g.v. een beroerte, hersentumor of trauma). Iemand met afasie kan in meer of mindere mate moeilijkheden ondervinden om taal te begrijpen en te spreken.

Slikstoornissen / dysfagie

Slikken is een complex proces. De complexiteit ervan merken we pas op het moment dat het slikken niet meer vanzelfsprekend gaat. Na een hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor), operatie of een aandoening van het zenuwstelsel (zoals MS, Parkinson, ALS) kunnen slikproblemen (dysfagie) ontstaan.